بارنامه چیست؟

سند رسمی شرکت هواپیمایی که اطلاعاتی نظیر نام و آدرس فرستنده و گیرنده کالا، میزان بار ارسالی، فرودگاه مبدا و مقصد ، میزان مبلغ حمل و سایر اطلاعات در مورد حمل کالا بر روی آن درج میگردد. فرستنده و گیرنده کالا از طریق شماره بارنامه ، کالای خود را در هر نقطه جهان میتوانند پیگیری کنند.


حمل بار هوایی چیست؟

ارسال هر نوع بار بوسیله وسایل نقلیه هوایی اعم از هواپیما و یا چرخبال ، حمل بار هوایی گفته میشود.


فریت چیست؟

فریت بار به ارسال بار بواسطه وسایل نقلیه هوایی مانند هواپیما ، گفته میشود.


فریت مسافری چیست؟

حمل هوایی اضافه بار مسافران بطریق صدور بارنامه فریت مسافری نامیده میشود.


فریت تجاری چیست؟

حمل هوایی هر نوع کالای غیر مسافری از طریق صدور بارنامه فریت تجاری نامیده میشود.


هزینه فریت بار چیست؟

هزینه ارسال بار با هواپیما مندرج بر بارنامه هواپیمایی حامل بار. این هزینه مخصوص حمل هوایی کاالا میباشد و شامل سایر هزینه های فرودگاهی و گمرکی در فرودگاه مبدا و مقصد نمیشود.


کالای خطرناک چیست؟

هر نوع کالایی که بنابر قوانین هواپیمایی، کشوری و یا بین المللی موجب خطر برای پرسنل و یا مسافرین هواپیما و یا فرودگاهها گردد.


منیفست چیست؟

لیست بارنامه های ارسالی در یک پرواز منیفست نام دارد.


تشریفات گمرکی چیست؟

انجام امور اداری در گمرکات جهت صادرات و یا داردات انواع کالا تشریفات گمرکی نام دارد.


در این جدول مهمترین اصطلاحات مربوط به حمل و نقل هوایی کالاهای تجاری آورده شده است.

اینکوترمز

گروه E نقطه عزیمت

تحویل کالا در محل کار فروشنده

EXW

EX Works

گروه F قسمت اعظم کرایه پرداخت نمی شود

تحویل کالا در محل تعیین شده از طرف خریدار به حمل کننده

FCA

Free Carrier

تحویل کالا در کنار کشتی

FAS

Free Alongside Ship

تحویل کالا روی عرشه کشتی

FOB

Free On Board

گروه C قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود

هزینه و کرایه تا بندر مقصد

CFR

Cost and Freight

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

CIF

Cost Insurance and Freight

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

CPT

Carriage Paid To

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد

CIP

Carriage and Insurance Paid To

گروه D نقطه ورود کالا

تحویل کالا در مرز

DAF

Delivered At Frontier

تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد

DES

Delivered EX Ship

تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد

DEQ

Delivered EX Quay

تحویل کالا در محل مقرر بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDU

Delivered Duty Unpaid

تحویل کالا در محل در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

DDP

Delivered Duty Paid

بازگشت