راهنمای فریت مسافری

ارسال بار هوایی مسافری

در صورتی که مایل به فریت بار خود ( حمل هوایی بار) از طریق گمرکات و صدور بارنامه می باشید شرکت سفیران می تواند با ارایه نرخ مناسب هزینه فریت بار، شما را در تمامی مراحل این امر یاری نماید.

بیشتر بدانید

راهنمای صادرات

ارسال بار هوایی تجاری

صادرکنندگان محترم ، در سرتا سر ایران، که مایل به صدور کالای خود به صورت هوایی می باشند می توانند با استعلام هزینه ارسال بار با هواپیما، از تجارب این شرکت در ارسال بار هوایی بهره بجویند.

بیشتر بدانید