حمل مواد خطرناک (آتشزا )و بسته بندی آنها از موضوعاتی می باشد که به لحاظ اهمیت آن ، چه از لحاظ ایمنی جهت نگهداری و انبار داری و حمل ونقل و چه به لحاظ بقای کیفیت محصول در سطح جهان بدان توجه بسیار شده است و مراجع قانونگذار معتبر بین المللی در خصوص چگونگی بسته بندی و حمل ونقل آن قواعد و مقرراتی را تدوین و ارائه نموده اند که شرکت سفیران با بهره گیری از نیروی متخصص در بخش بسته بندی و حمل انواع کالای خطرناک ،این خدمات را ارائه نموده و بدین وسیله به سلامت رسیدن کالای شما با رعایت قوانین بین المللی در مورد حمل کالای خطرناک تضمین می گردد.

حمل کالای خطر ناک مستلزم رعایت موارد زیر میباشد:

  • استفاده از ظرف مناسب و مطابق با استاندارد بین المللی( UN)
  • رعایت کامل محدودیت مقدار در هر بسته
  • رعایت دستورالعمل های بسته بندی
  • استفاده از مواد نشت گیر و جاذب
  • علامت گذاری و برچسب گذاری سطوح خارجی بسته ها
  • تهیه کردن اسناد و مدارک مورد نیاز
  • جداسازی کالاهای خطرناک ناسازگار
  • جلوگیری از حمل کالاهای خطرناکی که با هواپیمای باری و یا مسافری ممنوع است

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات تخصصی بسته بندی پیشنهاد می شود ویدئو زیر را مشاهده نمایید:


شرایط امنیتی و حراستی ارسال کالا از ایراندر صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حمل و بسته بندی کالای خطرناک به قسمت راهنمایی مراجعه کنید.

در صورت نیاز به خرید لوازم بسته بندی شما می توانید با آرامش خاطر و در اسرع وقت لوازم مورد نیاز خود را از فروشگاه ما تهیه نمایید.

در صورت نیاز به انجام مشاوره با ما تماس بگیرید.

بازگشت