بسته بندی اصولی، کم هزینه وهمچنین ارسال هوایی کالا از نکات مهم و کلیدی در امر صادرات هوایی و مهاجرت به شمار می آید و لذا نیازمند توجه می باشد. شرکت سفیران با بهره گیری از نیروهای متخصص خدمات خود را دربخش بسته بندی انواع کالا، بسته بندی کالای خطرناک، بسته بندی لوازم منزل مهاجرین ، پرسنل شرکتها و سفارتخانه های خارجی، بسته بندی کالای تجاری و ساخت بسته چوبی ارائه نموده و بدین وسیله سالم رسیدن محموله ی شما را تضمین مینماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات تخصصی بسته بندی پیشنهاد می شود ویدئو زیر را مشاهده نمایید:

در صورت نیازبه اطلاعات بیشتر در مورد بسته بندی کالای تجاری، مسافری به صورت هوایی به قسمت راهنمایی مراجعه نمایید.

جهت مشاوره در این امر با ما تماس بگیرید.

بازگشت