بسته بندی اصولی و کم هزینه وهمچنین ارسال هوایی کالا از نکات مهم و کلیدی در امر صادرات هوایی و مهاجرت به شمار آمده و نیازمند توجه می باشد ، شرکت سفیران با بهرگیری از نیروهای متخصص دربخش بسته بندی انواع کالا، بسته بندی کالای خطرناک، بسته بندی لوازم منزل مهاجرین و پرسنل شرکتها و سفارتخانه های خارجی، بسته بندی کالای تجاری و ساخت بسته چوبی را ارائه نموده و بدین وسیله سالم رسیدن محموله ی شما را تضمین مینماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات تخصصی بسته بندی پیشنهاد می شود ویدئو زیر را مشاهده نمایید:

در صورت نیازبه اطلاعات بیشتر در مورد بسته بندی کالای تجاری ، مسافری به صورت هوایی به قسمت راهنمایی مراجعه نمایید.

جهت مشاوره در این امر با ما تماس بگیرید.

بازگشت