شرکت سفیران سابقه فریت و حمل هوایی حیوانات زنده  به صورت صنعتی و کشاورزی وچه به صورت حیوانات خانگی با استفاده از ظرفیت هواپیمای تجاری یا چارتر، هواپیمای باری برای حمل حیوان زنده را دارا می باشد. حمل بیش از چهارصد راس حیوان دامی از ایران به کویت، حمل جوجه یک روزه از خارج از ایران به داخل کشور و همچنین از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، حمل جوجه یک روزه شتر مرغ از خارج از کشور به ایران و بالعکس، حمل تخم مرغ نطفه دار به کشور عمان و کویت، و همچنین حمل بیش از یکصد راس حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه در کارنامه موفق این شرکت می باشد.


شرایط امنیتی و حراستی ارسال کالا از ایران


در صورت نیاز به فرستادن سگ با هواپیما، حمل گربه با هواپیما و یا حمل هوایی هر نوع دیگری از حیوانات خانگی با دفتر این شرکت تماس بگیرید.

جهت آشنایی با قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی به عنوان همراه مسافر و یا فریت غیر تجاری به قسمت راهنمایی مراجعه نمایید. همچنین شما می توانید با مشاهده ویدیو کوتاه زیر با شرایط قفس و شرایط حیوان خانگی هنگام حمل هوایی بیشتر آشنا شوید.

در صورت نیاز به انجام مشاوره در زمینه قوانین حمل هوایی حیوان خانگی به صورت غیر همراه و از طریق هوایی با ما تماس بگیرید.

بازگشت