بدینوسیله به کلیه صادرکنندگان کالا اعم از مسافرتی و تجاری اعلام می گردد که کلیه محموله های صادراتی از ایران، توسط پرسنل این شرکت در تمامی فرودگاه ها به نحوه ذیل پذیرفته می گردد :

1- در صورت پذیرش بار در محل کار یا منزل شما و انجام بسته بندی کالا توسط پرسنل این شرکت ، فرستنده کالا ملزم به پر نمودن فرم تعهد نامه مبنی بر آگاهی از قوانین ارسال بار هوایی مربوط به شرع مقدس و قوانین رایج جمهوری اسلامی ایران می باشد. در ضمن صادرکننده می بایست فرم مربوطه را ممهور به اثرانگشت خود نموده و مدارک زیر را تحویل پرسنل این شرکت نماید.

  • کپی کارت ملی فرستنده کالا
  • کپی صفحه اول شناسنامه فرستنده کالا
  • کپی صفحه اول گذرنامه فرستنده کالا
2- در پایان انجام امور بسته بندی تخصصی بار، طبق دستورات و مطابق بر دستورالعمل کارفرما ، فرستنده کالا موظف به امضای فرم رضایت از نحوه بسته بندی می باشد .

3- در صورتی که فرستنده کالا ، کالای موردنظر خود را در فرودگاه تحویل دفتر این شرکت نماید ، ارائه کپی کارت ملی و همچنین تکمیل اظهارنامه فرستنده در دفاتر فرودگاه این شرکت الزامی می باشد.

4- مطابق بر قوانین آموزشی پرسنل این شرکت، کلیه پرسنل شرکت خدمات بار هوایی سفیران ، در صورت تردید در مورد صحت و سلامت بار یا کالای صادراتی، ملزم به تماس با پلیس فرودگاه در اسرع وقت می باشند. در این صورت کالای شما توسط پرسنل خدوم نیروی انتظامی سریعا و به طور کامل مورد بازرسی دقیق قرار خواهد گرفت.

5- به استحضار می رساند کلیه بارهای این شرکت اعم از فریت مسافری و یا تجاری بدون هیچ گونه استثنایی در کلیه فرودگاه ها ، در مرحله نخست توسط نیروهای خدوم انتظامی و پرسنل گمرکات جمهوری اسلامی و حراست فرودگاه ها در مراحل جداگانه به وسیله دستگاه های X-Ray پیشرفته مورد بازرسی دقیق قرار می گیرد ، سپس پرسنل خدوم نیروی انتظامی کلیه کالاهای ارسالی در انبار فرودگاه را به طور دقیق و با سگ های تربیت شده مواد یاب بازرسی می نماید.


جدول فرم های بسته بندی و پذیرش کالا :

نام فرمدانلود
فرم تعهد فرستنده کالا
فرم رضایت بسته بندی
فرم اظهارنامه فرستنده کالا
بازگشت