بنادر کانتینری:

در این بخش ابتدا ترمینال های کانتینری را معرفی و تعرفه های رایج آنرا بررسی می کنیم و سپس به معرفی بنادر و بنادر کانتینری می پردازیم.

 

شناخت ترمینال های کانتینر در ایران

در خط ریلی 1900 دستگاه واگن لبه دار است که می توان از این امکانات برای حمل و نقل کانتینر در ایران استفاده کرد. راه آهن ایران ـ جلفا علاوه بر داشتن امکانات نگهداری و ترخیص کانتینر دارای جرثتقیل های ریلی مناسب برای جابجایی کانتینرها می باشد. در تبریز نیز ایستگاهی به نام سبلان در 15 کیلومتری این شهر واقع است. ایستگاه مهر آباد ـ راه آهن اصفهان ـ ایستگاه راه آهن مشهد، بنادر شهیدرجایی ـ امام خمینی هم دارای امکانات مناسبی جهت بارگیری و تخلیه کانتینر ها می باشند.

 

تعرفه رایج در ترمینالهای کانتینر ی کشور

بر اساس مصوبه مورخ 29 /2 /1370 شورای عالی ترابری در صورت توقف بیش از حد کانتینرها بر اساس روزهای مجاز توقف علاوه بر کرایه کانتینر باید حق توقفی به شرح زیر به شرکت حمل و نقل پرداخت گردد.

 

مدت توقف کانتینر20 فوتی با پلاک CSC:

 30 روز اول                                     معاف

از 31 تا 60 روز                     2000 ریال برای هر روز

از 61 تا 120 روز                   3000 ریال برای هر روز

از 121 روز به بالا                  4000 ریال برای هر روز

 

مدت توقف کانتینر40 فوتی ا پلاک CSC:

 30 روز اول                                       معاف

از 31 تا 60 روز                        4000 ریال برای هر روز

از 61 تا 120 روز                      6000 ریال برای هر روز

از 121 روز به بالا                     8000 ریال برای هر روز

 

لازم به توضیح است که شروع دریافت حق معطلی یک ماه پس از تخلیه کالای داخلی کانتینر آغاز می گردد، بدون اینکه محل استقرار کانتینر در نظر گرفته شود. شرکت حمل و نقل پس از دریافت حق معطلی کانتینرهای خود باید شخصا نسبت به تسویه حساب فی ما بین اقدام نموده و سیستم بانکی کشور تعهدی برای تخصیص اعتبار ارزی برای این مورد را بر عهده ندارد.

در این بخش به معرفی بنادر کانتینری (بندر پایه و بندر فرعی) می پردازیم و در ادامه نقش و فعالیتشان را در زمینه حمل و نقل بازگو می کنیم:

 

بنادر پايه، یا هاب BASE PORTS ـ HUB

درحيطه‌ی فعاليت هر اتحاديه بين بنادر، پايه يا مبنا و بنادر خارج از كنفرانس، تفاوت قايل مي‌شوند.

ـ بنادر مبنا، درواقع، بنادري هستند که در حيطه‌، يا قلمرو جغرافيايي يك اتحاديه، كه تابع نرخ واحدي هستند، و فرقي ندارد كه محموله، از كدام يك از بنادر، بارگيري شود. به‌عنوان مثال، بنادر اروپاي شمالي، و اسكانديناوي، كه هزينه‌ی حمل، از هريك از اين بنادر، تا مقاصد تحت پوشش كنفرانس، يكسان است.

يعني اگر محموله‌اي از كپنهاگ يا هامبورگ يا رردام حمل شود، كرايه‌ی واحدي خواهد داشت. براي مثال، اغلب خطوط، اجازه دارند كه از دانمارك به‌مقصد آسيا بارگيري كنند، ولي درعين‌حال معدودي از خطوط كنفرانس در بنادر اسكانديناوي پهلو مي‌گيرند.

آن‌ها بدين‌نحو عمل مي‌كنند كه كالا را به‌صورت حمل سراسري از مبادي داخلي اسكانديناوي، با كشتي‌هاي FEEDER، يا از طريق جاده و راه‌آهن، به هزينه‌ی خود، تا هامبورگ، يا رتردام، كه محل بارگيري و استقرار كشتي اصلي است، مي‌آورند.

بنابراین، هزينه‌ی حمل براي فرستنده‌ی كالاي اسكانديناوي، همان‌قدر است كه فرستنده‌ی ديگر، در بندر هامبورگ، يا رُتردام، اقدام به ارسال می‌کند. درواقع، همان CARRER'S PORT TERMINAL ناميده مي شود. در غير اين‌صورت، CARRIER'S B/L PORT TERMINAL  نام می‌گیرد،

دراين‌جا اگر بندر مبدا بندري است كه به‌طور مستقيم ازآن‌جا توسط كشتي اصلي (اقيانوس پيما)، ارايه‌ی خدمت مي شود:

و به اين معنا است كه نام اين بندر (خارج از قلمرو و خط) در بارنامه قيد شده و حمل مستقيم نيست.

 

بنادر بيروني يا فرعي OUT PORTS ـ FEEDER

هرگاه بندري در حيطه‌ی كار يا زير پوشش يك كنفرانس باشد، ولي به‌علت كم‌بودن مقدار كالا در سطح يك بندر پايه نباشد، به آن بندر فرعي گفته مي‌شود.

بارگيري از اين بنادر مستلزم يك هزينه‌ی اضافي است كه علاوه بر نرخ پايه می‌بايد توسط مشتری پرداخت گردد. اعم از اين‌كه، حمل از چنين بندر فرعي‌ای به‌طور مستقيم يا ترانسشیپمنت (تراباري)، انجام پذيرد.

نقش بندر کانتینری، در حمل ‌و نقل ترکیبی:

شکل حمل ‌و نقل هرچه باشد، (جاده‌ای، ریلی، یا آب‌راهی) بنادر کانتینری نقش مرکزی و کلیدی، در این چرخه دارند. تمام مسیرهای حمل‌ونقل، در بنادر به ‌هم می‌رسند. کنترل سرعت چرخه‌ی حمل ‌و نقل، تا حد زیادی، بر دوش بنادر است. بنابراین، سرعت فعالیت آن‌ها، تاثیر مستقیم، بر سرعت حرکت حمل ترکیبی دارد.

 

سه فعالیت اصلی بندر کانتینری، عبارت است از:

ـ ورود کانتینر

ـ دپو یا انباشت کانتینر، در محوطه‌ی کانتینری CY

ـ و خروج کانتینر.

هنگام عبور کانتینر از بندر کانتینری، خدمات فوق توسط بندر به مالک کشتی، فرستنده‌ی کالا (shipper) و دریافت كننده‌ی کالا (Consignee) ارايه می‌شود. ترتیب ارایه‌ی خدمات ذکرشده، بسته‌گی به این دارد که کانتینر، وارداتی (Inbound) باشد، یا صادراتی (Outbound).

بازگشت