حمل بار بوسیله انواع هواپیما حمل هوایی نامیده می شود. حمل هوایی بر دو نوع می باشد :

1. بوسیله هواپیمای باربری ( فریتر )

2. بوسیله هواپیماهای مسافری تجاری

1. هواپیمای باربری : هواپیمای باربری معمولا همان هواپیمای مسافری تجاری می باشد که بعد از اتمام عمر مفید تجاریشان در قسمت مسافری ، تبدیل به هواپیمای باربری می شوند و در خطوط مختلف هوایی مشغول انتفال بار می شوند. اینگونه هواپیماها بر اساس حمل بار تغییر می نمایند و می توانند حجم های بزرگ و با وزن های نامتعارف بار را بصورت هوایی از نقطه ای به نقطه دیگر حمل نمایند.هواپیمای باری یا فریتر معمولا جهت چارتر آماده ارائه سرویس به تجار و یا نهاد های دولتی و یا بین المللی هستند اینگونه هواپیماها دارای زمان معین پروازی نیستند و بنابر تقاضای مشتریان به پرواز در می آیند. در سالهای اخیر هواپیماهای بزرگ دنیا با استخدام اینگونه هواپیماها در مسیر های پرترافیک دنیا حجم انتقال بار هوایی خود را افزایش داده اند.عکس زیر نمونه ای از هواپیمای باربری می باشد.

freight aircraft

2. هواپیماهای مسافری تجاری : اینگونه هواپیماها جهت حمل مسافر تعبیه شده اند لیکن ظرفیت قسمت پایینی هواپیما جهت حمل بار و چمدان مسافر و مازاد آن جهت حمل بار تجاری قرار داده شده است. اینگونه هواپیماها در زمان های مشخص پرواز های منظم دارند و شرکت های هواپیمایی جهت افزایش سود و یا کاهش هزینه هایشان ظرفیت خالی بار دراین پروازها را جهت حمل بارهای هوایی به فروش می رساند.عکس زیر نمونه ای از هواپیمای پهن پیکر مسافری تجاری می باشد همانطور که مشاهده می کنید فضای زیرین هواپیما محل قرارگرفتن بار مسافر و مازاد آن محل ارسال بارهای هوایی می باشد.

Wide Body

هواپیماهای تجاری مسافری بر دو گونه پهن پیکر ( Wide Body) و باریک پیکر (Narrow Body ) .

هواپیماهای پهن پیکر بهترین نوع هواپیما جهت حمل بارهای متداول هوایی هستند چون قسمت بار آنها دارای ظروف استانداردی میباشد که می تواند بار متقاضیان را بعلت قرار گرفتن درون این ظروف بدون آسیب دیدن و در اسرع وقت در مقصد تحویل گیرنده کالا بدهد . در عکس زیر نمونه ای از ظروف بار جهت حمل چمدان مسافر و همچنین سایر بارهای هوایی ، مورد استفاده در هواپیماهای پهن پیکر را مشاهده می کنید.

AKN Cargo

هواپیماهای باریک پیکر دارای ظرفیت بسیار کمتری هم برای مسافر و هم برای بار هوایی هستند همچنین این نوع هواپیماها دارای ظروف بار نمی باشند وبارگیری و تخلیه آنها بوسیله کارگزان و دستی انجام می گیرد (Bulk Load) . در عکس زیر نمونه ای از هواپیمای باریک پیکر و نحوه بارگیری آن توسط کارگران فرودگاه را مشاهده می کنید.

Bulk Load

لذا اینگونه هواپیماها احتمال ایجاد خسارت بیشتری در حمل و نقل هوایی دارند بدلیل اینکه تماس بار Bulk با نیروی کار و کارگران در فرودگاهها بیشتر می شود در اینصورت احتمال خطای انسانی و ایجاد خسارت به بار نیز به موازات آن بیشتر می گردد.

بازگشت