فریت در انگلیسی یعنی بار یا در عامه ارسال بار.

فریت به طریق زمینی هوایی و دریایی انجام می گیرد.

فریت زمینی، حمل کالا از طریق راه اهن ، کامیون ها و یا کامیونت های تجاری در جاده ها و اتوبان ها می باشد.

فریت دریایی، حمل بار بوسیله کانتیننرها و کشتی های تجاری در مسیرهای گوناگون دریایی و بین بنادر دریایی می باشد.

فریت هوایی، حمل بار تجاری و یا مسافری بوسیله انواع هواپیما و بین فرودگاههای مختلف جهان می باشد.

بازگشت