فریت مسافری به اضافه بار مسافری و یا لوازم شخصی و منزل مسافرینی گفته می شود که لازم است به طریق دریایی ، زمینی و یا هوایی به مقصد مورد نظر مشتریان حمل گردد. بعلت اینکه پرداخت اضافه بار مسافری پشت کانترهای پذیرش مسافرین در فرودگاهها به صرفه اقتصادی نمی باشد ، لذا مسافرین می توانند اضافه بار خود را تحویل قسمت تجاری فرودگاهها داده و با پرداخت وجه بسیار کمتری ، بار خود را بصورت تجاری به مقصد مورد نظر خود ارسال نمایند به این پروسه فریت بار گفته می شود. که عموما منظور همان ارسال بار تجاری یا مسافری بوسیله هواپیما می باشد.

بازگشت