بارهایی که در معاملات روزمره تجاری از نقطه ای به نقطه دیگر ارسال می گردد فریت تجاری نامیده می شود. فریت تجاری مانند سایر کالاها زمینی ، دریایی و هوایی ارسال می شود. در صنعت هوایی فریت تجاری به کالای تجاری گفته می شود که بعلت اهمیت وقت و زمان در امر تجارت و یا به صرفه نبودن حمل زمینی و دریایی بعلت محدودیت وزن می بایست بصورت هوایی و چارتر هواپیمای باربری ویا بوسیله ظرفیت اضافی هواپیماهای تجاری مسافری به مقاصد مورد نظر ارسال شود.

بازگشت