.پکینگ لیست، مدرکی است که توسط فرستنده کالا در جهت اعلام اندازه و حجم و بسته بندی بار و محتویات بار جهت استفاده در تشریفات گمرکی به کشور مبدا و مقصد، آماده و تهیه می شود

بازگشت