سیر تکاملی تجارت الکترونیک اطلس ایر

تجارت الکترونیک یا اکسپرس؟

Atlas Air Worldwide مدت زمان کمی ست که از سال 2016 مورد توجه خبرها قرا گرفته است بخصوص از زمان خریداری Southern Air و پیروزی بزرگ تجاری خود با آمازون.

مایکل استین معاون اجرایی و مدیر ارشد تجاری Atlas Air Worldwide به ایر کارگو نیوز میگوید: این شرکت تمرکز خود را روی بازارهای الکترونیکیو سریع گذاشته است، حرکتی که به تجارت تنوع بخشیده است.

اگر شما به اطلس در سال 2009 نگاه کنید، میبینید ما فقط 27 هواپیما داشتیم دو نوع هواپیما - بوئینگ 747-400 و B747-200. در سال 2016 ما 86 فروند هواپیما داریم هم مسافربری هم باربری و در حال پرداختن در بخش های مختلف صنعت میباشیم.

ما خودمان ر در موقعیتی قرار داده ایم تا از رشد سریع و قوی در تجارت الکترونیک و تجارت نهایت استفاده را ببریم.

استین می گوید که تقاضای تجارت الکترونیک در سراسر صنعت در حدود 20 درصد در سال در حال رشد میباشد، در حالی که بازار اکسپرس (سریع السیر) سرعت رشدش حدود 6٪ افزایش یافته است.

در خصوص دی اچ ال ،زمانی که ما همکاری خود را با آنها در سال 2008 آغاز کردیم که فقط شش فروند هواپیما داشتیم،که تمامی آنها B747-400s بودند. اما امروز ما با 37 فروند هواپیما با دی اچ ال در حال کار کردن هستیم. این شرکت همچنین مشغول خریداری هواپیما B767 که بعنوان بخشی از توافق با آمازون بوده است میباشد.

استین اضافه می کند که در اواخر سال آینده ناوگان گروه اطلس از مرز 100 فروند عبور میکند.