پنج ایرباس جدید

پنج ایرباس جدید

خرید جدید BOC

حمل و نقل هوایی BOC  پنج ایرباس جدید A320-200 هواپیما، که تحویل همه آنها برای سال 2017 برنامه ریزی شده اند را سفارش داده است.

وانگ ، نایب رئیس و قائم مقام مدیر عامل این شرکت میگوید: این سفارش نشان دهنده تقاضای مداوم در بین مشتریان برای این هواپیماهای تک راهرو، که در میان جهان محبوب ترین و کارآمد ترین باقی مانده اند  میباشد. حمل و نقل هوایی BOC  سفارشات دیگری برای A320 را داده است تا خواسته  مشتریان خود را  برای این نوع هواپیما تامین کند. او میگوید اطمینان قابل توجه و بهره وری سوخت A320 آن را تبدیل به یکی از هواپیما که به طور گسترده در سراسر جهان استفاده میشود نموده  و باعث شده تا  آن جزء اصلی ناوگان ما باقی بماند.  

حمل و نقل هوایی BOC  یکی از 10 مشتریان برتر ایرباس در سطح جهان است. به دنبال اخرین قرارداد خرید،  سفارشاتجمعی  BOC تا به امروز برای هواپیمای جدید ایرباس در مجموع به 316 هواپیما رسیده اند که شامل 304 هواپیما از خانواده A320، از جمله 67 هواپیما A321 و 12 فروند A330.