مدیر جدید خطوط هوایی ترکیه

مدیر جدید خطوط هوایی ترکیه

مدیرارشد کارگو ترکیش ایر

خطوط هوایی ترکیه تورهان اوزن  را به عنوان افسر ارشد کارگو خود منصوب کرد.

اوزن، که در سال 2006 به حمل کننده ها پیوست، کار خود را در سال 1991 در IVECO، جایی که او در قسمت فروش، بازاریابی، و مدیریت تدارکات شروع بکار نمود آغاز کرد.

او در سال 2000، به TNT لجستیک به عنوان مدیر توسعه تجاری پیوست و بعدا در جایگاه  مدیر عملیات گروه توزیع و مدیر عملیات منصوب شد.

در ادامه موقعیت مشابه در لجستیک CEVA در سال 2007، اوزن در سال 2011 قائم مقام تجاری مدیرعامل شد و  بین سالهای 2013 و 2015 نایب رئیس توسعه تجاری و فروش  CEVA بالکان خاور میانه و مناطق آفریقا و بعدا رئیس بخش CEVA بهداشت جهانی شد.

اوزن، که از آغاز سال 2016  مدیر عامل CEVA لجستیک خاور میانه و منطقه شمال آفریقا میباشد اکنون به خطوط هوایی ترکیه در دسامبر 2016 پیوست است.