بوئینگ 747 باری هواپیمایی سنگاپور در فرودگاه شیکاگو

دسته بندی ها : اخبار

نحوه پارک هواپیمای بوئینگ 747 باری هواپیمایی سنگاپور در فرودگاه شیکاگو و انجام خدمات زمینی جهت تخلیه و بارگیری مجدد این هواپیمای غول پیکر. فیلمبرداری شده توسط کارمندان رمپ زمینی

ویدئو های دیگر