بارسلونا بر بدنه هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ هواپیمایی قطر

دسته بندی ها :

فیلم جالبی از نحوه نقاشی نشان تیم بارسلونا بر بدنه هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ هواپیمایی قطر


#other_videos