درباره ایرلاین کارگو هواپیمائی قشم ایر

اطلاعات بیشتر
- ناوگان هواپیماهای Qeshm Airline
نام هواپیما: Airbus 300-600
نوع هواپیما: Passenger
بدنه: Wide Body
تولید کننده: Airbus
نوع بارگیری: ULD Load
نام هواپیما: Airbus 300-600
نوع هواپیما: Passenger
بدنه: Wide Body
تولید کننده: Airbus
نوع بارگیری: ULD Load

نقشه قسمت بار و درب هواپیمای Airbus 300-600

اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای Airbus 300-600

عرشه های هواپیمای Airbus 300-600 (Airplane Decks)
عرشه ی پایینی (Lower Deck)
جایگاه وزن حجم
جلو (Front Hold) NA kg 72 m3
عقب (Aft Hold) NA kg 61 m3
انباری (Bulck Hold) NA kg 20 m3
سایز درب های هواپیمایAirbus 300-600 (Cargo Comp. Doors)
جایگاه ارتفاع طول
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) 167 cm 270 cm
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) 167 cm 181 cm
سایر اطلاعات هواپیمای Airbus 300-600
حداکثر وزن بار
حداکثر ارتفاع عرشه 165 cm

ظروف بار هواپیمای Airbus 300-600

نام هواپیما: Airbus 320-200
نوع هواپیما: Passenger
بدنه: Narrow Body
تولید کننده: Airbus
نوع بارگیری: Bulk Load
نام هواپیما: Airbus 320-200
نوع هواپیما: Passenger
بدنه: Narrow Body
تولید کننده: Airbus
نوع بارگیری: Bulk Load

نقشه قسمت بار و درب هواپیمای Airbus 320-200

اطلاعات فنی قسمت بار هواپیمای Airbus 320-200

عرشه های هواپیمای Airbus 320-200 (Airplane Decks)
عرشه ی پایینی (Lower Deck)
جایگاه وزن حجم
جلو (Front Hold) 3400 kg 13.5 m3
عقب (Aft Hold) 4540 kg 19 m3
انباری (Bulck Hold) 1500 kg 6 m3
سایز درب های هواپیمایAirbus 320-200 (Cargo Comp. Doors)
جایگاه ارتفاع طول
درب عرشه پایین جلو (Lower Deck Comp. Door) 123 cm 182 cm
درب عرشه پایین عقب (Lower Deck Aft Comp. Door) 123 cm 182 cm
سایر اطلاعات هواپیمای Airbus 320-200
حداکثر وزن بار
حداکثر ارتفاع عرشه 115 cm

ظروف بار هواپیمای Airbus 320-200

خدمات کارگو هواپیمایی قشم ایر

مقاصد حمل هوایی بار با کارگو قشم ایر

بار من کجاست؟

شماره بارنامه (XXX-XXXXXXXX)